De Inspectie SZW kan deze week aankloppen

17 juni 2015 | Door redactie

U kunt deze week een brief of telefoontje van de Inspectie SZW krijgen met het verzoek om de RI&E (Risico inventarisatie en -evaluatie) en het bijbehorende Plan van Aanpak op te sturen. Blijkt dat u niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen, dan kunt u rekenen op een waarschuwing en een inspectiebezoek.

In het nieuwsartikel ‘Neem de RI&E nog eens onder de loep!’ heeft u al kunnen lezen dat het deze week de Week van de RI&E (Risico inventarisatie en -evaluatie) is. De Inspectie sluit zich op zijn manier graag aan bij het initiatief van Het Steunpunt RI&E om de RI&E onder de aandacht te brengen. De Inspectie SZW zal daarom in de Week van de RI&E (van 15 tot en met 19 juni) 1.000 kleine organisaties een brief sturen met het verzoek om de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak op te sturen. Ook zal de Inspectie vragen naar de aanwezigheid van een preventiemedewerker binnen de organisatie. Daarnaast gaat de Inspectie enkele honderden organisaties telefonisch benaderen met dezelfde vragen.

Vergroot de veiligheid binnen uw organisatie

De Inspectie zal organisaties benaderen van sectoren die ­­– zoals blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Arbo in bedrijf 2014‘ (pdf)­ – slecht scoren op de naleving van de wettelijke verplichtingen in de Arbowet. Organisaties die geen of geen goede RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak opsturen, krijgen een waarschuwingsbrief. Ook kunnen deze organisaties in 2016 rekenen op een inspectiebezoek.
Op zelfsinspectie.nl kunt u controleren in hoeverre u de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie kent en of u de juiste maatregelen neemt om de risico’s te beperken. Daarnaast vindt u in de e-publicatie van de Inspectie SZW ‘Gezond en veilig werken. Hoe doet u dat?’ praktische tips om de veiligheid binnen uw organisatie te vergroten.