Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

FNV: slechte werkomstandigheden Inspectie SZW

19 januari 2017 | Door redactie

Volgens vakbond FNV heeft Inspectie SZW haar zaakjes niet op orde wat betreft de arbeidsomstandigheden in haar eigen organisatie. Uit een vorig jaar uitgevoerd intern onderzoek blijkt dat de werkomstandigheden tekort schieten.

De werknemers van  Inspectie SZW zouden te maken hebben met een hoge werkdruk en worden blootgesteld aan agressie en geweld tijdens het uitvoeren van inspecties. Dit zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting (tools), één van de speerpunten voor 2016 van het beleid van het ministerie van SZW. Bovendien ontvangen de werknemers te weinig training. De top van Inspectie SZW heeft een jaar de tijd gekregen om de zaken op orde te stellen.

Inspectie SZW telt te weinig inspecteurs

Zowel FNV als vakbond CNV stellen dat er te weinig inspecteurs in dienst zijn. Volgens de International Labour Organisation (ILO), een organisatie die zich wereldwijd inzet voor goede arbeidsomstandigheden, zou er in een modern industrieel land per 10.000 werknemers één inspecteur moeten zijn, maar in Nederland is er slechts één inspecteur beschikbaar op 30.000 werknemers. Volgens FNV zijn er organisaties en zelfs sectoren die nooit worden gecontroleerd. De vakbond eist meer aandacht voor dit probleem van het volgende kabinet.

OR kan Inspectie SZW uitnodigen

De ondernemingsraad kan – als een gesprek met de arboprofessional en de werkgever niets oplevert – Inspectie SZW uitnodigen voor een bezoek. De Inspectie moet daar zo snel mogelijk gehoor aan geven. De OR mag de inspecteur vergezellen op zijn ronde en hem onder vier ogen spreken over de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de taak om ervoor te zorgen dat de organisatie de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden naleeft.