Illegale tewerkstelling blijvend probleem

8 juli 2016 | Door redactie

Illegale tewerkstelling, onderbetaling en te lang werken blijven aan de orde van de dag. Inspectie SZW deelde in 2014 en 2015 maar liefst voor € 5,5 miljoen aan boetes uit voor overtredingen op dit vlak. Voorkom hoge boetes en bescherm werknemers door uw eigen organisatie eens grondig onder de loep te nemen.

Inspectie SZW schreef in 2014 en 2015 tijdens 3.240 inspecties voor miljoenen aan boetes uit in de horeca en detailhandel, branches waarin illegale tewerkstelling, onderbetaling en te lange werktijden regelmatig voorkomen. In 21,95% van de gevallen trof de inspectiedienst werknemers aan die volgens de Wet arbeid vreemdelingen niet mogen werken in Nederland. Van de gecontroleerde organisaties ontving 15,25% een prent vanwege een overtreding van de Arbeidstijdenwet (tools). Aan 4,48% deelde de inspectie een boete uit vanwege een te laag loon voor werknemers.

Als een ondernemingsraad ontbreekt

Wat te doen als er geen ondernemingsraad (OR) is? Als werknemers hier geen behoefte aan hebben, is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) een alternatief. Dit moet de werkgever toestaan als meer dan de helft van de werknemers daarom vraagt. Is er geen OR of PVT, dan moet de werkgever de werknemers regelmatig inspraak geven en informeren tijdens halfjaarlijkse personeelsvergaderingen. Deze zijn verplicht bij minimaal tien werknemers. Tijdens deze vergadering kunnen ook misstanden aan de kaak worden gesteld.