Inspectie SZW controleert met BIM's

25 juni 2015 | Door redactie

Met de BasisInspectieModules (BIM) van Inspectie SZW ziet u hoe Inspectie SZW te werk gaat als zij bij uw organisatie langskomt voor een controle van de arbeidsomstandigheden. Een blik op BIM’s over arbeidsmiddelen, arbeidstijdenwetgeving, arbozorg en fysieke belasting kan u helpen uw arbobeleid op orde te hebben vóórdat Inspectie SZW een bezoekje aan uw organisatie brengt.

De BasisInspectieModules hebben de Interne Instructies van Inspectie SZW vervangen. In de BIM’s vindt u de werkwijze die de inspecteurs volgen bij hun controles. De BIM’s zijn verdeeld in categorieën zoals: arbozorg, duiken, explosie/opslag, arbeidstijdenwetgeving, psychosociale arbeidsbelasting en werk- en rusttijden.

Verschillende BIM’s voor verschillende organisaties

Hieronder vindt u een toelichting bij een aantal van de BIM’s:

  • Bedrijfshulpverlening: het beoordelen van de organisatie van BHV. Iedere werkgever moet zorgen dat er BHV is opgezet. De risico-inventarisatie en -evaluatie, de gebruiksvergunning en een eventueel BHV-plan vormen de basis bij de beoordeling. De inspecteur zal minimaal drie werknemers vragen stellen om erachter te komen of de BHV in de organisatie goed is geregeld.
  • Geluid: van toepassing op werkzaamheden waarbij permanente of regelmatige blootstelling is aan hard geluid. De inspectie richt zich op het beoordelen van de geluidssituaties, het inschatten van de gezondheidsrisico’s en het gebruik van gehoorbescherming.
  • Blootstelling aan biologische agentia: het gaat hierbij onder andere om virussen, bacteriën en schimmels. Het doel is niet om met biologische agentia te werken, maar werknemers krijgen wel te maken met speeksel, bloed of zweet waardoor een infectie, allergie of vergiftiging kan optreden. De BIM is dan ook van toepassing op de branches als de gezondheidszorg, kinderopvang, hoveniers en dierenartsen.