Inspectie SZW controleert op onderbetaling en uitbuiting

20 februari 2018 | Door redactie

Het is Dag van de Sociale Rechtvaardigheid van de VN. Dat betekent wereldwijd aandacht voor het recht van werknemers op eerlijk loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. Inspectie SZW controleert in 2018 extra op onderbetaling en uitbuiting.

Uit het Jaarplan 2018(pdf) van Inspectie SZW blijkt al: bestrijding en voorkoming van arbeidsmarktfraude, uitbuiting en onderbetaling zijn de speerpunten voor 2018. Op 20 februari, de Dag van Sociale Rechtvaardigheid van de Verenigde Naties staan deze misstanden centraal. Ook in Nederland krijgen werknemers niet altijd het loon dat zij verdienen; malafide werkgevers ontduiken de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en laten werknemers illegaal werken in ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden.

Wettelijk minimumloon in ieder geval verplicht

Werkgevers in Nederland moeten aan werknemers in ieder geval wettelijk minimumloon (tool) en de bijbehorende vakantiebijslag betalen. Voor werknemers tot 22 jaar geldt het wettelijk minimumjeugdloon. Is er een cao, dan moeten alle werknemers minimaal het cao-loon ontvangen. Onder alle werknemers vallen ook werknemers met een tijdelijk contract, invalkrachten, mensen met een nulurencontract en buitenlandse arbeidskrachten.

Tool Eerlijk werken van Inspectie SZW

Met de tool Eerlijk werken van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig controleren of zij zich aan de wet houden. Zo moeten werkgevers ook de Arbeidstijdenwet (tools) naleven en werknemers voldoende pauze geven. Hoeveel werknemers mogen werken, hangt af van de leeftijd en de branche. Een andere verplichting is het bijhouden van een urenadministratie; Inspectie SZW kan hierom vragen als zij wil controleren of de werkgever zich houdt aan de wettelijke werk- en rusttijden.