Inspectie SZW controleert zorginstellingen

6 september 2016 | Door redactie

Inspectie SZW gaat nieuwe zorginstellingen controleren op aanwezigheid van beleid voor gezond en veilig werken. Daarbij kijkt Inspectie SZW vooral naar de risico’s van agressie en geweld en werkdruk. Zorg dus dat deze PSA-risico’s in de RI&E staan.

Van september tot eind december controleert Inspectie SZW of nieuwe zorginstellingen hun arbobeleid wel op orde hebben. Werknemers in de zorg hebben te maken met verschillende risicovolle arbeidsomstandigheden. Zo is er sprake van zowel fysieke als psychische arbeidsbelasting (PSA) (tools). De inspectie controleert gericht op de aanwezigheid van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) plus het bijbehorende plan van aanpak. Daarbij is speciale aandacht voor de aanpak van werkdruk en agressie en geweld. Ongeveer de helft van het werkgerelateerde ziekteverzuim in de zorgsector wordt veroorzaakt door PSA-klachten.Te hoge werkdruk en blootstelling aan agressie en geweld zijn veelvoorkomende oorzaken.

OR aanwezig bij bezoek Inspectie SZW

Krijgt uw organisatie bezoek van Inspectie SZW, dan is het goed om te weten dat de ondernemingsraad (OR) een vergezel- en onderhoudsrecht heeft ((artikel 12 lid 4 Arbowet,). Dat betekent dat OR-leden het recht hebben om bij een bezoek van de inspectie aanwezig te zijn en met de inspecteur te praten. OR-leden kunnen vragen om een gesprek onder vier ogen met de inspecteur. Voor een goede samenwerking tussen de arboverantwoordelijke en de OR is handig dat de OR op de hoogte is van aangekondigde controles door Inspectie SZW en de kans krijgt om daarbij aanwezig te zijn.