Inspectie SZW heeft voldoende capaciteit

1 december 2016 | Door redactie

Inspectie SZW heeft in principe voldoende capaciteit om haar taken uit te voeren, blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Er is wel sprake van druk op het werkterrein van de inspectie.

Die druk wordt veroorzaakt door de groeiende hoeveelheid organisaties in Nederland en het toenemende aantal zaken dat wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Het rapport moet meer inzicht geven in de hoeveelheid capaciteit die Inspectie SZW in de toekomst nodig zal hebben, ook met het oog op de wijzigingen in de Arbowet (tool), die hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2017 ingaat.

Capaciteit inspectie bepalen aan de hand van verwachtingen

Eerder al eiste CNV inzage in de capaciteit van Inspectie SZW; de vakbond wilde weten hoeveel manuren de inspectie inplande voor het handhaven van deze nieuwe wetten en regels. De vakbond stelt dat er onvoldoende inspecteurs zijn om te kunnen handhaven. Uit het rapport ‘Werken met effect’ blijkt dat het ministerie van SZW de verwachtingen over Inspectie SZW duidelijker moet vaststellen.  Aan de hand daarvan kan hij een knoop doorhakken over de inzet en grootte van de dienst.

Inspectie SZW signaleert en brengt onder de aandacht

Het rapport laat zien dat het de verantwoordelijkheid van organisaties is om zich aan de wet te houden. Inspectie SZW handhaaft, maar kan niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn. De inspectie heeft dan ook de taak om problemen te signaleren en deze onder de aandacht te brengen. Om die taak te vervullen, zou de inspectie zich moeten ontwikkelen tot een flexibele en eigentijdse organisatie, die zich richt op de volgende zaken:

  • samenwerking en interactie met burgers, maatschappelijke organisaties en overheidsdiensten;
  • moderne informatietechnieken en gebruik van informatie uit diverse bronnen om bij de juiste risico’s te komen;
  • actief zijn in het publieke debat;
  • smart governance; aansturen op het naleven van de regels.