Inspectie SZW legt door staking geen boetes op

15 juni 2015 | Door redactie

De komende weken deelt een groot aantal inspecteurs van de Inspectie SZW geen boetes uit. Daardoor loopt de staatskas een hoop inkomsten aan boetegeld mis. De inspecteurs hopen met de staking een nieuwe cao voor rijksambtenaren af te dwingen.

Hoewel de inspecteurs geen boetes uitdelen in de komende weken geven zij wel expliciet aan dat ze het werk niet neerleggen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid op het controleren van veilige arbeidsomstandigheden serieus en daarom blijven ze gewoon inspecteren zoals ze altijd al deden. Bij overtredingen delen de inspecteurs dan alleen geen boetes uit; wel geven ze een officiële waarschuwing.

Geen boetes maar nog wel inspecties

De inspecteurs zijn begin juni gestart met de actie. De verwachting is dat er door deze acties flink wat minder geld richting de staatskas rolt. De inspecteurs volgen met hun actie het voorbeeld van de politie die al maandenlang minder bekeuringen uitdeelt vanwege onenigheid over de cao.

RI&E vormt basis voor veilige arbeidsomstandigheden

Dat veel inspecteurs tijdelijk geen boetes uitdelen, mag er natuurlijk niet toe leiden dat uw organisatie verslapt op het creëren en onderhouden van veilige en gezonde werkomstandigheden. De ondernemingsraad heeft niet voor niets instemmingsrecht op het arbobeleid van de organisatie. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die bij uitstek bedoeld is om de arbeidsomstandigheden veilig te houden. Neem daarin uw verantwoordelijkheid en houd de bestaande RI&E nog eens tegen het licht.