Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Inspectie SZW maakt plannen voor 2014 bekend

4 oktober 2013 | Door redactie

In het Jaarplan 2014 van de Inspectie SZW staat dat zij volgend jaar meer aandacht zal besteden aan psychosociale arbeidsbelasting, zoals agressie op de werkvloer en werkdruk. Door deze verschuiving is er in 2014 minder aandacht voor de klassieke arbeidsrisico’s, zoals fysieke belasting. Zorg ervoor dat u de psychosociale arbeidsrisico’s in kaart brengt een beschrijft in de RI&E.

Psychosociale arbeidsbelasting krijgt volgend jaar meer aandacht van de Inspectie SZW. Dat blijkt uit het Jaarplan 2014 van de inspectie. Het jaarplan vloeit voort uit het Meerjarenplan 2013-2014. Uit het Jaarplan 2014 volgt ook dat de Inspectie SZW zich volgend jaar extra wil inzetten om schijnconstructies aan te pakken. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Flexwerker krijgt sneller vast contract’. Door schijnconstructies te gebruiken kunnen werkgevers bijvoorbeeld de regels voor het minimumloon  ontduiken.

Voorbereid op Inspectie SZW met actuele RI&E

Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen de volgende arbeidsrisico’s: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Als arboprofessional moet u ervoor zorgen dat u deze onderwerpen voldoende aandacht geeft in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op die manier bent u goed voorbereid als de Inspectie SZW onverwacht voor de deur staat en de RI&E onder de loep neemt.
Denk ook aan het instellen van een gedragscode voor gewenst en ongewenst gedrag binnen uw organisatie. Een voorbeeld hiervan vindt u in de vaktool ‘Gedragscode gewenst en ongewenst gedrag (PSA)’.