Inspectie SZW moet meer inspecties uitvoeren

9 januari 2015 | Door redactie

De internationale arbeidsorganisatie ILO heeft kritiek geuit op de werkwijze van de Inspectie SZW. De inspectiedienst zou te weinig (onaangekondigde) inspecties uitvoeren. Daarnaast geeft ILO aan dat de inspecteurs bijscholing nodig hebben.

Naar aanleiding van klachten die de vakbonden hadden ingediend bij ILO is er onderzoek gedaan naar de werkwijze van de Inspectie SZW. In de aanbevelingen van ILO staat dat de inspecteurs van de Inspectie SZW op bepaalde onderdelen moeten worden bijgeschoold. Het gaat daarbij om de kennis op het gebied van chemische stoffen en de psychosociale risico’s op de werkvloer. Ook ligt het aantal inspecties te laag; met name bij het mkb.
Verder geeft ILO aan dat sommige organisaties fundamentele bepalingen uit de wet op het gebied van preventieve maatregelen niet of te weinig naleven. Bij dit soort preventief beleid gaat het om de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker en de uitvoering van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Bezuinigingen op Inspectie SZW doorgeschoten

De vakcentrales FNV, CNV en VCP concluderen op basis van het onderzoek van ILO dat de kennis, de werkwijze en de capaciteit van de Inspectie SZW ondermaats is. De overheid zou volgens de voorzitter van CNV te ver zijn doorgeschoten in de bezuinigingen op de inspectiedienst. Ook moet de kans op inspectie bij organisaties groter worden.