Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Inspectie SZW onderzoekt werken met chemische producten

30 april 2020 | Door redactie

Inspectie SZW heeft aangekondigd te gaan controleren op chemische producten. Daarvoor worden producenten van lijmen, harsen en kitten geselecteerd, alsmede groothandels in chemische producten. Voorlopig zullen die inspecties telefonisch verlopen.

Als speerpunt voor nieuwe inspecties heeft Inspectie SZW producenten van lijmen, harsen en kitten alsmede groothandels in chemische producten op het oog. Dan zal er vooral naar gekeken worden in hoeverre werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende (carcinogene) stoffen, stoffen die het dna beschadigen (mutageen), stoffen die inwerken op de voortplanting (reproductietoxisch) en stoffen die allergieën kunnen veroorzaken (sensibiliserend).  De stappen die ISZW daarbij aanhoudt, zijn het inventariseren van de situatie, het beoordelen of de gevolgde aanpak voldoet, het adviseren over te nemen maatregelen en zorgen dat deze maatregelen voortaan deel zullen uitmaken van de werkwijze van het bedrijf.

Telefonisch afhandelen

Voor de duur van de coronacrisis zal ISZW de inspecties in principe telefonisch afhandelen. Bedrijven moeten dan een aantal zaken kunnen overleggen: de stoffenregistratie, blootstellingsbeoordelingen, de RI&E en het plan van aanpak (tool) en het basiscontract met de arbodienst. Levert deze eerste controle niet de gewenste resultaten op, dan kan ISZW alsnog besluiten bij een bedrijf langs te gaan. Eventueel kan een boete worden opgelegd.

Bijlagen bij dit bericht