Inspectie SZW publiceert cijfers over corona op werkvloer

19 november 2020 | Door redactie

Staatssecretaris Van ‘t Wout heeft bekendgemaakt dat Inspectie SZW tot 8 november in 2020 5.874 meldingen heeft binnengekregen die direct of indirect te maken hebben met een onveilige corona-situatie op de werkvloer.

Hoe is het de afgelopen periode gesteld geweest met de beheersing van coronasituaties op de werkvloer? Staatssecretaris Van ’t Wout heeft cijfers van Inspectie SZW daarover bekendgemaakt. Zij lopen tot 8 november. In totaal kwamen er 5.874 meldingen over een coronagerelateerde situatie binnen. 1.194 daarvan hadden betrekking op arbeidsmigranten. Verder inventariseerde men natuurlijk de aard van de meldingen. Veruit de meeste gingen over de onmogelijkheid om op de werkvloer de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen houden: 40%. Een andere vaak gemelde situatie was het feit dat er een zieke werknemer op de werkvloer aanwezig was. 19% van de klachten ging hierover. 9% klaagde erover dat de werkgever thuiswerken (tool) niet toestond terwijl de aard van het werk dit wel mogelijk maakte.

Ontbreken besmettingsrisico in RI&E

Als het mogelijk was zonder risico voor de inspecteurs, ging de Inspectie langs (tool), aldus Van ’t Wout. De overtreding die zij het vaakst constateerden, was het ontbreken van het besmettingsrisico in de RI&E. Meestal waren er dan ook niet genoeg maatregelen genomen om besmetting te voorkomen, zoals de 1,5 meter afstand, of voorrang bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook voorlichting en toezicht waren zorgenkindjes. Zonder toezicht zijn werknemers bijvoorbeeld nog wel eens slordig bij het opdoen of dragen van een mondkapje indien dat voor het werk wenselijk is.

Bijlagen bij dit bericht