Inspectie SZW verplicht te reageren op meldingen van OR

26 september 2017 | Door redactie

Wie een onveilige situatie op het werk aantreft of twijfelt aan de genomen veiligheidsmaatregelen, kan een melding doen bij Inspectie SZW. Dat leidt niet altijd tot een onderzoek. Is een melding afkomstig van een ondernemingsraad, dan is Inspectie SZW wél verplicht om hierop te reageren.

Werknemers, werkgevers of instanties kunnen bij Inspectie SZW een melding doen  over onveilige arbeidsomstandigheden of (vermoedelijke) overtreding van de regels. Ongeveer de helft van de ingediende meldingen van klachten en signalen wordt ook daadwerkelijk onderzocht. Dan gaat het meestal om het vermoeden van zware of ernstige overtreding van de Arbowet. Uit een overzicht (pdf) van klachten over arbeidsomstandigheden eerder dit jaar blijkt dat het aantal verzoeken vanuit de medezeggenschap voor onderzoeken ten opzichte van het vorig jaar met 45% is toegenomen.

OR aanwezig bij bezoek Inspectie SZW

In artikel 24 lid 7 van de Arbowet is geregeld dat als een melding afkomstig is van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT), Inspectie SZW altijd moet reageren. Het is dan niet van belang of er een zware of ernstige overtreding in het spel is. Ook moet Inspectie SZW binnen een redelijke termijn een onderzoek starten (doorgaans acht weken). De OR heeft het recht om bij een bezoek van Inspectie SZW aanwezig te zijn en met de inspecteur te praten. Het vergezel- en onderhoudsrecht van de OR staat in artikel 12 lid 4 van de Arbowet. Alleen bij ernstige zaken zoals een arbeidsongeval (tool), geldt dit recht niet.