Inspectie SZW waarschuwt voor ongelukken op het werk

8 september 2017 | Door redactie

In een uitzending van de Monitor van de NCRV luidde Inspectie SZW de noodklok. Werkgevers zouden onvoldoende oog hebben voor veilige arbeidsomstandigheden en economische belangen voorop stellen. Daardoor neemt de kans op arbeidsongevallen toe.

Inspectie SZW maakt zich zorgen over het toenemend aantal arbeidsongevallen. Vorig jaar overleden 70 werknemers als gevolg van een arbeidsongeval; dat zijn er 19 meer dan in 2015. Ook steeg in 2016 het aantal arbeidsongevallen met 13%. Door de toename neemt de druk op de capaciteit van de inspectie toe. Daardoor is onvoldoende ruimte voor controles op de wettelijke arboverplichtingen zoals het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (tools) (RI&E). En daar begint goede arbozorg nu juist mee.

Helft organisaties heeft geen actuele RI&E

Inspectie SZW stelt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid onvoldoende nemen. Zo heeft 30% tot 50% van de Nederlandse organisaties geen actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak. Dit is volgens de Arbowet wel verplicht. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden beginnen met het in  kaart brengen van de risico’s en het opstellen van een plan van aanpak met de maatregelen om deze weg te nemen of te beperken. Organisaties die dit niet doen, hebben dus geen zicht op de aanwezige arbeidsrisico’s en pakken deze ook niet structureel aan.

Steeds dezelfde arbeidsrisico’s bij arbeidsongevallen

Uit analyses van ernstige arbeidsongevallen blijkt dat steeds dezelfde arbeidsrisico’s een rol spelen. Het grootste deel van de ernstige arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door ‘contact met bewegend object’ (28%), ‘vallen (niet van hoogte)’, (19,3%), ‘vallen van hoogte’ (16%) en ‘contact met bewegende delen van een machine’ (16,1%). Bij dodelijke arbeidsongevallen zijn ‘contact met bewegend object’ (36,5%) en ‘vallen van hoogte’ (26%) de belangrijkste oorzaken. Menselijke factoren die een rol spelen zijn: gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn (38%).

Meer informatie over arbeidsongevallen in 2016 leest u in de  Staat van Ernstige Arbeidsongevallen (pdf)