Inspectie SZW zet in op arbeidsuitbuiting

21 maart 2017 | Door redactie

Een uitzendbureau kreeg onlangs een boete van € 587.000 opgelegd door Inspectie SZW. Het bureau kon niet aantonen dat het had voldaan aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Arbeidsuitbuiting en onderbetaling zijn twee speerpunten uit het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW.

Het uitzendbureau kreeg de boete omdat het niet kon aantonen dat voor 68 werknemers het wettelijk minimumloon (tools) en de minimumvakantiebijslag was uitbetaald. Alleen al het niet kunnen overleggen van een administratie die dit inzichtelijk maakt, levert een fikse boete op. Dat de juiste gegevens ontbreken, dupeert de werknemers extra. Omdat niet bewezen kan worden dat de werknemers te weinig betaald hebben gekregen, kan Inspectie SZW in zo’n geval geen nabetaling afdwingen. Het bureau kan nog in bezwaar gaan (tool) tegen de opgelegde boete.

Inspectie SZW controleert extra op onderbetaling

In het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW zijn verhoogd toezicht op onderbetaling en bestrijding van arbeidsuitbuiting twee van de belangrijkste thema’s. Naast de reguliere inspecties op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, ligt de nadruk in 2017 op extra controle op het risico van onderbetaling. Inspectie SZW controleert daarbij niet alleen of werkgevers het wettelijk minimumloon betalen, maar ook of zij de regels voor arbeidstijden (tool) naleven en niet aan illegale tewerkstelling doen. Bij verdenking van arbeidsuitbuiting kan Inspectie SZW strafrechtelijk onderzoek instellen.