Leidinggevende krijgt boete van Inspectie SZW

9 april 2015 | Door redactie

De Inspectie SZW geeft niet alleen boetes aan organisaties, maar ook een leidinggevende die persoonlijk verwijtbaar is, kan een boete van de Inspectie verwachten. Dat is in de afgelopen twee jaar 25 keer voorgekomen. Eén leidinggevende kreeg zelfs een boete van € 68.000.

De Inspectie SZW kan een boete opleggen bij de overtreding van arbeidswetten zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen. Meestal wordt zo’n boete opgelegd aan organisaties, maar dit kan ook aan een persoon. Dit komt bijvoorbeeld voor als de Inspectie kan aantonen dat een leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen de organisatie. Verder moet uit onderzoek blijken dat de leidinggevende op de hoogte was van de overtreding, hierover zeggenschap had en dat hij heeft nagelaten om maatregelen te nemen om de overtreding te voorkomen of dat hij de overtreding heeft laten voortduren.

Leidinggevende krijgt 50% van de boete die de organisatie krijgt

De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 leidinggevenden beboet voor het begaan van een overtreding binnen de organisatie. In totaal legde de Inspectie SZW € 433.000 aan boetes op aan leidinggevenden persoonlijk. Het hoogst opgelegde boetebedrag was € 68.000. De hoogte van de boete voor leidinggevenden is in principe 50% van de boete die de organisatie krijgt. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over boetes van de Inspectie SZW, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!