Meer boetes opgelegd door Inspectie SZW

22 mei 2013 | Door redactie

De Inspectie SZW heeft in 2012 meer boetes gegeven voor overtreding van de arbeidswetten. Vooral werkgevers bij wie illegale werknemers aan het werk waren, kregen vaak een boete. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie SZW.

Volgens het jaarverslag van de Inspectie SZW 2012 (pdf) werd er in totaal 42,5 miljoen aan bestuurlijke boetes opgelegd. Vooral overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kwamen veel voor. Dit heeft te maken met het hoge aantal illegale werknemers dat de inspectie constateerde. Dit zijn arbeidsmigranten van buiten de Europees Economische Ruimte (EER) die zonder tewerkstellingsvergunning bij een werkgever aan de slag zijn. Ook onderbetaling van deze werknemers komt vaak voor. De inspectie heeft zich bij de controles vooral gericht op organisaties die al eerder de fout in waren gegaan. Ook vonden er meer onaangekondigde inspecties plaats bij organisaties die veel met gevaarlijke stoffen werken.

Arbocatalogus met specifieke voorschriften

De inspectie vindt het belangrijk dat organisaties door zelfregulering hun arbeidsomstandigheden in de gaten houden. Wel houdt zij het toezicht hierop. Zo heeft de Inspectie SZW in 2012 extra aandacht besteed aan de RI&E bij kleine organisaties, omdat er werd geconstateerd dat zij de arboregels minder goed naleefden.
Een arbocatalogus – waarin sociale partners zelf specifieke voorschriften kunnen vastleggen die in hun sector gelden – kan helpen om de veiligheid in uw organisatie te verbeteren. In 2012 heeft de Inspectie SZW 67 arbocatalogi goedgekeurd, waardoor het totaal aantal gekeurde arbocatalogi aan het eind van 2012 op 146 lag. Wilt u weten of er voor uw organisatie ook een arbocatalogus geldt, kijk dan eens op de site van Arboportaal.