Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2016

18 mei 2017 | Door redactie

Inspectie SZW heeft het jaarverslag 2016 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in 2016 meer arbeidsongevallen waren met dodelijke afloop en meer gevallen van uitbuiting van werknemers.

Het Jaarverslag Inspectie SZW 2016 laat zien dat er in 2016 een stijging was van het aantal dodelijke arbeidsongevallen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook onderbetaling van werknemers kwam vaker voor. In 2016 kwamen 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven; dat  zijn 19 slachtoffers meer dan in 2015 (een stijging van 14%). De meeste slachtoffers vielen in de sectoren afvalbeheer, bouw en handel en industrie.

Uitbuiting door structurele onderbetaling

Ook  overtraden in 2016 meer werkgevers die de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet aanpak schijnconstructies. Uitbuiting van werknemers uit zich vooral door structurele onderbetaling, uurtarieven die niet correct zijn en onterecht inhouden van vergoedingen op het salaris. Ook de Arbeidstijdenwet wordt onvoldoende nageleefd; werknemers maken te lange werkdagen (tool), hebben onvoldoende pauze en krijgen niet alle gewerkte uren uitbetaald.

Bedrijven overtreden bewust de regels

De aanpak van arbeidsuitbuiting is één van de speerpunten van het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW. Dat is hard nodig, want volgens de inspectie overtreden de bedrijven die zich hieraan schuldig maakten, bewust de regels. Daarnaast zijn er bedrijven die kijken hoe ver ze de regels kunnen oprekken. Tegelijk met de publicatie van het Jaarverslag 2016 heeft de Inspectie SZW de website vernieuwd. Daar is het jaarverslag ook als online magazine beschikbaar.