Meer oog voor lichamelijke belasting

26 juni 2013 | Door redactie

De Inspectie SZW heeft in 2012 een groot aantal inspecties in de bouw uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de regels voor fysieke belasting een stuk beter worden nageleefd in de bouw. Toch constateert de Inspectie nog steeds veel overtredingen. De arbeidsomstandigheden in de bouw blijven dan ook een aandachtspunt. Ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil vergroten.

In de bouw is fysieke belasting de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Door de naleving van de regels rond fysieke belasting te verbeteren, kunnen organisaties ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten.
Om de duurzame inzetbaarheid in de bouw te vergroten, heeft de Inspectie SZW zich in 2012 gericht op de blokkensteller ruwbouw, betonstaalvlechter, glaszetter, metselaar en de monteur metalen dak- en gevelelementen (beroepen in de top15 zware fysieke belasting). Bij 57% van de gecontroleerde organisaties zijn overtredingen geconstateerd. De meeste daarvan betroffen overtredingen op het gebied van fysieke belasting. In 2013 richt de Inspectie zich vooral op de beroepen dakdekker platte daken, gipsblokkensteller, wand- en plafondplatensteller, stukadoor en vloerenlegger zand/cement.

Inspectie SZW treedt strenger op

Ook heeft de Inspectie veel aandacht besteed aan kennisoverdracht en voorlichting in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties. Ook is toen aangegeven dat de Inspectie na 1 september 2012 strenger zou optreden en bij overtredingen direct een boeterapport zou uitschrijven. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, want na 1 september nam de naleving van de regels duidelijk toe.

Lichamelijke belasting verminderen

De Inspectie SZW heeft samen met de Stichting Arbouw een toolbox fysieke belasting ontwikkeld. Deze toolbox geeft u informatie over verschillende vormen van lichamelijke belasting en de mogelijkheden om belasting te verminderen.