Nieuwe arbocatalogi en deelcatalogi bekend

15 maart 2013 | Door redactie

Er zijn een aantal nieuwe arbocatalogi en deelcatalogi toegevoegd aan de Beleidsregel arbocatalogi 2010. Door het gebruik van een arbocatalogus geeft u makkelijk inhoud aan het arbobeleid in uw organisatie. De nieuwe catalogi zijn getoetst door de Inspectie SZW.

In een arbocatalogus staat welke maatregelen werkgevers en werknemers nemen om aan de normen van de Arbowet te voldoen. Arbocatalogi worden op branche- of bedrijfsniveau gemaakt. De Inspectie SZW toetst of de arbocatalogus adequaat is. Na goedkeuring worden de catalogi toegevoegd aan de Beleidregel arbocatalogi 2010. Dat gebeurt een aantal keren per jaar. U kunt deze catalogi gebruiken voor uw arbobeleid. U hoeft het wiel dan niet zelf uit te vinden.

Overzicht van de nieuwe deelcatalogi

Op de website van Arboportaal vindt u de links naar de arbocatalogi en deelcatalogi.
Er zijn nieuwe arbocatalogi toegevoegd voor de sectoren: crematoria, fijnkeramische bedrijven, graanbewerkende en verwerkende industrie, takel- en bergingsbedrijven en technische groothandel. Hieronder staat een overzicht van de nieuwe deelcatalogi.

Nieuwe (deel)catalogi