Nieuwe arbocatalogi en deelcatalogi bekend

Er zijn een aantal nieuwe arbocatalogi en deelcatalogi toegevoegd aan de Beleidsregel arbocatalogi 2010. Door het gebruik van een arbocatalogus geeft u makkelijk inhoud aan het arbobeleid in uw organisatie. De nieuwe catalogi zijn getoetst door de Inspectie SZW.

15 maart 2013 | Door redactie

In een arbocatalogus staat welke maatregelen werkgevers en werknemers nemen om aan de normen van de Arbowet te voldoen. Arbocatalogi worden op branche- of bedrijfsniveau gemaakt. De Inspectie SZW toetst of de arbocatalogus adequaat is. Na goedkeuring worden de catalogi toegevoegd aan de Beleidregel arbocatalogi 2010. Dat gebeurt een aantal keren per jaar. U kunt deze catalogi gebruiken voor uw arbobeleid. U hoeft het wiel dan niet zelf uit te vinden.

Overzicht van de nieuwe deelcatalogi

Op de website van Arboportaal vindt u de links naar de arbocatalogi en deelcatalogi.
Er zijn nieuwe arbocatalogi toegevoegd voor de sectoren: crematoria, fijnkeramische bedrijven, graanbewerkende en verwerkende industrie, takel- en bergingsbedrijven en technische groothandel. Hieronder staat een overzicht van de nieuwe deelcatalogi.

Nieuwe (deel)catalogi