Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Nieuwe controles op beschermingsmiddelen

25 oktober 2012 | Door redactie

De Inspectie SZW gaat vanaf volgende week controleren op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de bouw. Werknemers lopen daarbij het risico een boete te krijgen als zij hun beschermingsmiddelen niet of niet juist gebruiken. Bij bepaalde (gevaarlijke) werkzaamheden moet de werkgever beschermingsmiddelen aan de werknemers beschikbaar stellen. Werknemers moeten daar vervolgens ook op de juiste wijze gebruik van maken.

De Inspectie SZW zal controleren of de werkgever beschermingsmiddelen zoals helmen, veiligheidsgordels of gehoorbescherming beschikbaar stelt aan zijn werknemers. Ook controleert de Inspectie SZW of de werknemers deze middelen wel (juist) gebruiken. Werkgevers die hun zaakjes niet hebben geregeld, kunnen rekenen op een boete die maximaal € 1.800 bedraagt. Maar ook de werknemer kan een boete verwachten, deze loopt op tot maximaal € 225.

Beschermingsmiddelen niet goed gebruikt

Vorig jaar voerde de Inspectie SZW ook al controles uit op bouwplaatsen. Daaruit bleek dat de veiligheid daar lang niet altijd in orde was. Zo’n 200 keer kwam het voor dat de beschermingsmiddelen helemaal niet werden gebruikt of op een verkeerde manier werden ingezet. Ook als u niet op een bouwplaats werkzaam bent, is het verstandig om binnen de organisatie te controleren of er voor bepaalde (nieuwe) beroepen beschermingsmiddelen nodig zijn. Is dat het geval, controleer dan of de werknemers weten hoe ze die moeten gebruiken.