Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Nieuwe inspectie SZW start in 2012

2 november 2011 | Door redactie

Op dit moment is het de Arbeidsinspectie die uw onderneming controleert op de correcte naleving van de regels voor de arbeidsomstandigheden. Vanaf 1 januari 2012 kan uw onderneming echter te maken krijgen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit maakte minister Kamp van SZW recent bekend.

De Inspectie SZW is een samenvoeging van de Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD). De minister geeft aan dat de Inspectie SZW zich in grote lijnen zal richten op de volgende drie taken:

  • bevorderen van de naleving van SZW-wetgeving door organisaties;
  • strafrechtelijke opsporing – onder aansturing van het Openbaar Ministerie – voor wat betreft arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude in de sociale zekerheid;
  • toezicht op het functioneren van het stelsel van werk en inkomen conform de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Deze wet beschrijft de taken van de verschillende partijen die werkzaam zijn op het terrein van werk en inkomen.

Selectiever inspecteren

De Inspectie SZW gaat selectiever inspecteren en richt zich voornamelijk op ondernemingen die regelmatig de regels overtreden. Deze ondernemingen zullen zwaardere sancties krijgen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat ze hun arbeidsomstandigheden op orde hebben, hoeven de eerstvolgende twee jaar geen controle meer te verwachten. Dit moet het toezicht van de inspectiediensten effectiever maken.