Overtreder arboregels met de billen bloot

26 februari 2014 | Door redactie

De Inspectie SZW is van plan om inspectiegegevens openbaar te maken van organisaties die de regels overtreden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit voorgesteld en de ministerraad ging hier onlangs mee akkoord. De Inspectie SZW onderzoekt overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden.

Het openbaar maken van inspectiegegevens gebeurt in de eerste plaats bij gevallen waarin milieu-informatie van belang is. Denk daarbij aan organisaties die de asbestregels overtreden. Ook controlegegevens van organisaties die onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) vallen, maakt de Inspectie SZW openbaar. Een organisatie valt in deze categorie als er met grote hoeveelheden zware stoffen wordt gewerkt.
In het tweede kwartaal van 2014 wil de Inspectie SZW starten met het openbaar maken van de inspectiegegevens.

Openbaarmaking inspectiegegevens in de toekomst uitgebreid

Het kabinet wil op termijn ook controlegegevens bekendmaken van andere overtredingen, zoals illegale tewerkstelling en onderbetaling. De uitwerking van dit voornemen wordt opgenomen in het wetsvoorstel voor de bestrijding van schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Meer over dit wetsvoorstel leest u in het bericht ‘Nieuwe wet voor aanpak schijnconstructies’. Dit wetsvoorstel wordt later dit jaar aangeboden aan de Tweede Kamer.