RI&E is meer dan administratieve verplichting

11 september 2013 | Door redactie

De naleving van de verplichtingen uit de Arbowet gaat achteruit. Zo heeft niet eens 50% van de organisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), is er geen preventiemedewerker of zijn de arboverplichtingen helemaal niet bekend. Volgens de Inspectie SZW zien werkgevers deze verplichtingen vaak alleen als een administratieve handeling.

Uit het ‘Signalement arbozorg’ van de Inspectie SZW is gebleken dat organisaties sinds 2006 steeds minder aandacht besteden aan de naleving van de arboregels. Veel werkgevers stellen de RI&E op papier wel op, maar nemen vervolgens geen maatregelen op basis van de inhoud van de RI&E. Hierdoor worden de risico’s niet teruggedrongen. Zo is het systeem van arbozorg dat de Arbowet voor ogen had, dus nooit goed uit de verf gekomen. Volgens de Inspectie SZW is het tijd om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Hierin moeten de verschillen tussen de grote en de kleine organisaties aan bod komen. Maar de nieuwe aanpak moet organisaties ook stimuleren om meer maatregelen te nemen om de risico’s te beperken.

Kleine organisaties hebben geen RI&E

De grootte van de organisatie blijkt uit te maken voor de naleving van de arbozorgverplichtingen. Het zijn namelijk vooral de kleine organisaties die geen RI&E hebben. Voor deze kleine werkgevers zijn de verplichtingen uit de Arbowet een probleem, omdat deze niet goed aansluiten bij hun dagelijkse praktijk. Het komt ook voor dat deze werkgevers gewoon niet bekend zijn met de verplichtingen uit de Arbowet.

Signalement arbozorg van de Inspectie SZW

Via zelfinspectie.nl kunt u als arboprofessional nagaan of uw organisatie de arboverplichtingen op orde heeft. Meer informatie over de bevindingen van de Inspectie SZW vindt u terug in het Signalement Arbozorg in Nederland (pdf). De Inspectie SZW hoopt dat organisaties door dit signalement meer aandacht krijgen voor het preventieve deel van arbozorg.