Samenwerking Inspectie SZW en de RvA

12 augustus 2013 | Door redactie

De Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie (RvA) gaan elkaar informeren als bij de beoordeling van of het toezicht op certificatie- en keuringsinstellingen (cki’s) sprake is van veiligheids- of gezondheidsrisico voor werknemers of andere betrokkenen.

De Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie (RvA) gaan hun werkwijzen beter op elkaar afstemmen door elkaar via een informatieprotocol op de hoogte te brengen van relevante zaken. Op die manier kunnen ze elkaar versterken in de specifieke taken die ze uitvoeren. Zo zullen de partijen elkaar informeren als er sprake is van veiligheids- of gezondheidsrisico voor werknemers of andere betrokkenen. Ook bij aanwijzingen van fraude, intimidatie of omkoping zullen beide partijen elkaar op de hoogte stellen. Het informatieprotocol (pdf) is een uitbreiding op de bestaande overeenkomst waarin de samenwerking tussen de Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie is vastgelegd.

Jaarlijkse controles en toezicht

De Raad voor Accreditatie beoordeelt de kandidaat-cki's en voert de jaarlijkse controles uit. De Inspectie SZW houdt toezicht op de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen certificatie- en keuringsinstellingen (cki’s). Door elkaar goed te informeren, kunnen zij de uitvoering van hun taken beter op elkaar afstemmen.