Speerpunten Jaarplan 2018 Inspectie SZW

19 december 2017 | Door redactie

De economie trekt aan en dat heeft ook nadelen. Namelijk meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Hoe dat zit, legt inspectie SZW uit in het Jaarplan 2018, waarin ook een voorlopige begroting is opgenomen.

Nu het economisch herstel zich heeft uitgebreid naar de arbeidsmarkt, is er vooral vraag naar nieuw en tijdelijk personeel. Meer bedrijvigheid brengt echter ook meer arborisico’s op de werkvloer met zich mee. Dat is de conclusie die Inspectie SZW trekt in haar jaarplan 2018. De Inspectie ziet drie belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers: een toename van arbeidsongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Extra capaciteit voorkomen oneerlijk werk

In het regeerakkoord is € 50 miljoen toegezegd voor de handhaving door Inspectie SZW. Dit gaat de inspectie onder meer gebruiken voor:

  • Een evenwichtiger verdeling tussen onderzoek naar arbeidsongevallen en aanpak gericht op preventie van risico’s.
  • Vergroten van de capaciteit om met Brzo-partners (bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen vallen) vaker gezamenlijk inspecties uit te voeren.
  • Extra capaciteit inzetten om uitbuiting, onderbetaling en andere arbeidsmarktfraude aan te pakken.

Hoe het geld verdeeld wordt, is te lezen in Jaarstukken Inspectie SZW Jaarplan 2018. Volgend jaar zal inspectie SZW een meerjarenplan voor 2019-2022 uitbrengen.