Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Strijd tegen malafide uitzendbureaus gaat door

20 maart 2013 | Door redactie

De overheid gaat verder met het bestrijden van onderbetaling en uitbuiting van werknemers door uitzendbureaus. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. De strijd richt zich dit jaar vooral op malafide ondernemers in de uitzendbranche die opnieuw in de fout gaan. Niet alleen de malafide uitzendorganisaties maar ook de verantwoordelijke personen achter de organisatie krijgen een boete opgelegd.

In het bericht ‘Meedogenloze aanpak malafide uitzendbureaus’ heeft u kunnen lezen dat de Inspectie SZW malafide uitzendbureaus keihard ging aanpakken. Vorig jaar heeft de inspectie ruim 1.300 uitzendbureaus geïnspecteerd en voor ruim € 5 miljoen aan boetes opgelegd. Ook dit jaar wil de overheid malafide uitzendbureaus hard aanpakken om uitbuiting en onderbetaling van uitzendkrachten tegen te gaan. Dit schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanpak malafide uitzendbureaus

De Kamer van Koophandel (KvK) gaat melding maken bij de Inspectie SZW als verdachte personen weer een bedrijf starten. De Belastingdienst gaat alle verdachte doorstarters onder de loep nemen en bekijken of openstaande vorderingen alsnog te innen zijn. Bij de aanpak van malafide uitzendbureaus werkt het ministerie van SZW nauw samen met de brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties zoals UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten.
Als uw organisatie zaken doet met een malafide uitzendbureau kan ook uw organisatie aansprakelijk gesteld worden voor misstanden als onderbetaling en achterstallige afdracht van de loonheffingen. Door de harde aanpak van de overheid wordt de kans steeds kleiner dat uw organisatie met malafide uitzendorganisaties te maken krijgt.