Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

SZW pakt fraude volgend jaar harder aan

3 oktober 2012 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving' aangenomen. Fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt met deze aanscherping per 1 januari 2013 zwaarder bestraft. Dat geldt zowel voor organisaties als medewerkers die fraude plegen.

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) gaat fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestrijden met een verscherpte handhaving van het sanctiebeleid. Zo kunnen organisaties die inkomsten van medewerkers met een uitkering niet of onjuist doorgeven aan de Belastingdienst rekenen op een flinke boete.
Is er sprake van een ernstige vorm van fraude, dan kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden. Wat er precies valt onder een ernstige fraude is per arbeidswet vastgelegd. De stillegging van de werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) zal maximaal drie maanden duren.

Sancties voor fraude door medewerkers

Ook medewerkers die fraude plegen, kunnen op sancties rekenen. Medewerkers die bijvoorbeeld naast hun uitkering werkzaamheden verrichten en hun inkomsten niet of slechts gedeeltelijk opgeven aan hun uitkeringsinstantie, ontvangen geen uitkering meer. Daarnaast zullen ze het onterecht ontvangen uitkeringsbedrag terug moeten betalen. Daar bovenop ontvangen ze nog een boete van 100% tot maximaal 150% van het onterecht ontvangen bedrag. Het ministerie SZW start binnenkort met een campagne ‘Werken met een uitkering’ om fraude tegen te gaan.