Veel overtredingen in de glastuinbouwsector

29 juli 2013 | Door redactie

De Inspectie SZW wil dat werkgevers zorgen dat het werk dat ze bieden gezond en veilig is voor werknemers. Dat is in de ene sector makkelijker te realiseren dan in de andere. De glastuinbouwsector is één van de sectoren waar de naleving van de regels er nog wel eens bij inschiet. Ook vorige jaar constateerde de Inspectie SZW veel overtredingen.

De Inspectie SZW bezocht in 2012 421 organisaties in de glastuinbouwsector en publiceerde de resultaten in het rapport ‘Veilig en gezond werken in de glastuinbouw’ (pdf). Bij 213 (51%) organisaties constateerde de Inspectie overtredingen. De inspecties waren gericht op arbeidsrisico’s bij het werken op hoogte en het werken met gewasbeschermingsmiddelen.

Gebrek aan machineveiligheid in glastuinbouwsector

De meeste overtredingen in de glastuinbouwsector hadden betrekking op machineveiligheid (36%) en het werken met gevaarlijke stoffen (28%). Als de gewassen in de kas met beschermingsmiddelen bespoten waren, gingen werknemers bijvoorbeeld direct daarna weer aan de slag. De blootstelling aan de gewasbeschermingsmiddelen kan echter via inademing of huidcontact tot gezondheidsschade leiden. Om dat risico te beperken, kunt u werknemers lange mouwen en handschoenen laten dragen. Van de overtredingen had 16% betrekking op de inrichting van de werkplaats. Zo was er soms sprake van valgevaar bij het werken op hoogte (voor schoonmaakwerkzaamheden) omdat er gewerkt werd zonder valbeveiliging of hulpmiddelen.

Nieuwe inspectieronde glastuinbouw in 2014

In 2014 zal de Inspectie de glastuinbouw nogmaals onder de loep nemen en organisaties die weer de fout in zijn gegaan flink aanpakken. In het kader van het markttoezicht op basis van het Warenwetbesluit Machines is de Inspectie SZW inmiddels een apart inspectieproject gestart dat zich specifiek richt op onveilige (schaar)hoogwerkers die op de markt worden gebracht door fabrikanten.