Voorkom een hoge boete met de registratiecheck

30 augustus 2012 | Door redactie

Sinds 1 juli geldt er een registratieplicht voor uitzend-, detacherings- en payrollbureaus. Leent u personeel in via zo’n intermediair, controleer dan met de tool van de Kamer van Koophandel of het bureau is geregistreerd. Zo voorkomt u een hoge boete.

In het bericht ‘Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid mogelijk’ kon u al lezen dat de registratieplicht voor uitzend-, detacherings- en payrollbureaus sinds 1 juli van kracht is. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers die tegen een vergoeding personeel ter beschikking stellen aan een andere werkgever om daar onder zijn toezicht werk te verrichten.

Met de WAADI-check kunt u de registratie controleren

Ook voor uw onderneming heeft de registratieplicht consequenties. Werkt u samen met een bureau dat niet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK), dan riskeert u namelijk een hoge boete van de Inspectie SZW of de Belastingdienst.
Onlangs heeft de KvK een tool ontwikkeld waarmee u kunt checken of het bureau waarvan u personeel inleent met de correcte beschrijving is geregistreerd in het Handelsregister. Hiervoor heeft u het KvK-nummer nodig van het bureau. Dit voert u in de WAADI-check in, waarna u meteen te zien krijgt of dit bureau geregistreerd is als een intermediair die personeel ter beschikking stelt.

Zonder winstoogmerk is registreren niet verplicht

De registratieplicht geldt niet voor alle werkgevers die personeel uitlenen. In de volgende situaties hoeft de uitlener zich niet te registreren:

  • De onderneming stelt zonder winstoogmerk personeel ter beschikking aan een andere werkgever. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij re-integratie via detachering bij een andere werkgever.
  • De werkgever stelt binnen de eigen onderneming (bij bijvoorbeeld een andere vestiging) personeel ter beschikking.
  • De werkgeverstelt personeel ter beschikking op basis van een overeenkomst van opdracht.