Voorlopig geen boete van Inspectie SZW

19 juni 2015 | Door redactie

De Inspectie SZW deelt de komende weken geen boetes uit. Tenminste, dat geldt voor de inspecteurs die meedoen aan een staking om zo tot een nieuwe cao voor rijksambtenaren te komen. Ze blijven organisaties wel gewoon controleren op veilige arbeidsomstandigheden, maar geven in deze periode alleen een waarschuwing.

Hoewel de inspecteurs geen boetes uitdelen in de komende weken, geven zij wel expliciet aan dat ze het werk niet neerleggen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid op het controleren van veilige arbeidsomstandigheden serieus en daarom blijven ze gewoon inspecteren zoals ze altijd al deden. Bij overtredingen delen de inspecteurs dan alleen geen boetes uit; wel geven ze een officiële waarschuwing.

Geen boetes leidt tot minder geld voor de staatskas

De inspecteurs zijn begin juni gestart met de actie. De verwachting is dat er door deze acties flink wat minder geld richting de staatskas rolt. De inspecteurs volgen met hun actie het voorbeeld van de politie die al maandenlang minder bekeuringen uitdeelt vanwege onenigheid over de cao.

RI&E vormt basis voor veilige arbeidsomstandigheden

Dat veel inspecteurs tijdelijk geen boetes uitdelen, mag er natuurlijk niet toe leiden dat uw organisatie verslapt op het creëren en onderhouden van veilige en gezonde werkomstandigheden. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw organisatie is bij uitstek bedoeld om de arbeidsomstandigheden veilig te houden. Houd de bestaande RI&E en het bijbehorende plan van aanpak dus nog eens tegen het licht.