Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Wat constateerde Inspectie SZW in 2011?

22 mei 2012 | Door redactie

Uw werkgever doet er natuurlijk alles aan om de regels van de Arbowet niet te overtreden. Toch is dit niet overal het geval. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) controleert dan ook of er bij organisaties wel veilig en op een eerlijke manier wordt gewerkt. Uit het jaarverslag over 2011 blijkt dat het aantal overtredingen van de Arbowet vergeleken met 2010 vrijwel gelijk is gebleven.

In 2011 waren er 3469 gemelde bedrijfsongevallen, ongeveer hetzelfde aantal als het jaar daarvoor. 63 hiervan hadden een dodelijke afloop. Het aantal ontdekte illegale werknemers is iets omlaag gegaan en kwam vorig jaar uit op 2030. De zogenoemde arbeidsmarktfraude, waar belastingontduiking en het niet betalen van het minimumloon onder vallen, is juist met ongeveer 500 toegenomen tot 9925. In het volledige jaarverslag kunt u al het cijfermateriaal bekijken.

Inspectie SZW let op verhoogd risico

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert vooral gerichte inspecties uit bij organisaties met een verhoogd risico op overtredingen. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die geen RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) hebben ingeleverd. Deze inventarisatie van de gevaren bij u op de werkvloer kunt u makkelijk zelf maken. In Office Rendement 4-2012 leest u op pagina 22 hoe u dit doet.