Geldt letsel door flauwvallen ook als bedrijfsongeval?

22 juli 2019

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moet ik dit melden als bedrijfsongeval?

Als er een serieus ongeval op de werkplek plaatsvindt, moet de werkgever dit melden bij de Arbeidsinspectie. Het maakt daarbij niet uit of het slachtoffer een werknemer of bijvoorbeeld uitzendkracht is. Zolang de persoon onder gezag van u als werkgever werkzaam is, moet u een melding maken.

De meldingsplicht geldt voor ongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. De Arbowet verplicht u het ongeval direct te melden als helder is om wat voor ongeval het gaat. In uw situatie lijkt het ongeval niet te hebben geresulteerd in de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Blijkt later alsnog dat de werknemer blijvende fysieke of psychische schade aan de val heeft overgehouden, dan moet u contact opnemen met de Arbeidsinspectie. De kans bestaat ook dat de werknemer door de hersenschudding een tijdje moet verzuimen. Als dit verzuim langer dan drie werkdagen duurt, wil de wet dat u het arbeidsongeval registreert, met de aard en datum van het ongeval.

Blijvend letsel

De Arbeidsinspectie geeft aan dat u bij blijvend letsel onder meer moet denken aan amputatie, blindheid en chronische lichamelijke of psychische klachten. Melden is 24/7 mogelijk door de Arbeidsinspectie te bellen of via een formulier op de website van de Arbeidsinspectie. Na de melding kan de instantie een onderzoek starten. Wie de melding achterwege laat, riskeert een fikse boete.