Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt toezicht op de naleving van onder meer de Arbowet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen en de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie. Op deze manier werkt de Arbeidsinspectie aan de bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude.

Ook houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie zich bezig met de bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers en beperkt zij de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Daarnaast signaleert de Arbeidsinspectie ontwikkelingen en risico’s op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en meldt zij deze aan belanghebbende partijen.

Nieuws

Minder betalen dan minimum kan leiden tot flinke boete

19-02-2024

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per uu...

CNV Jongeren opent meldpunt stagemisbruik

25-01-2024

In februari starten veel studenten met een stage. Hierbij hopen ze relevante werkervaring op te doen en een volgende stap richting diplomeri...

Rechten OR bij een bezoek van de Arbeidsinspectie

15-01-2024

Als een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een organisatie langskomt voor controle, heeft de ondernemingsraad (OR) of person...

Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert Jaarplan 2024

14-12-2023

In 2024 voert de Nederlandse Arbeidsinspectie het tweede jaar uit van het Meerjarenplan 2023-2026. Daarin ligt de focus op de aanpak van ris...