Aantal ongevallen vrijwel gelijk gebleven

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW over 2011 blijkt dat het aantal overtredingen van de Arbowet vergeleken met 2010 bijna gelijk is gebleven. Ook het aantal bedrijfsongevallen is niet sterk gestegen of gedaald. In 2011 waren er ongeveer 3.469 gemelde bedrijfsongevallen, 63 hiervan hadden een dodelijke afloop.

25 mei 2012 | Door redactie

Het aantal overtredingen op de Arbowet is in 2011 niet veel gestegen ten opzichte van 2010. Dit blijkt uit het jaarverslag 2011 van de Inspectie SZW. Zo is het aantal ontdekte illegale werknemers iets gezakt. Dit waren er vorig jaar 2.030 (in 2010 2.397). De zogenoemde arbeidsmarktfraude – waar belastingontduiking en het niet betalen van het minimumloon onder vallen – is juist met zo’n 500 overtredingen toegenomen tot 9.925 (in 2010 9.440). Ook zijn er nog steeds veel organisaties die de regels rond de arbeidsomstandigheden – zoals  een veilige werkplek en de arbeidstijden – overtreden. In 2011 moest de inspectie optreden bij 64% van de organisaties (in 2010 bij 61%). In het volledige jaarverslag (pdf) kunt u al het cijfermateriaal bekijken.

Risico’s in kaart brengen

De Inspectie SZW voert vooral gerichte inspecties uit bij organisaties met een verhoogde kans op overtredingen. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die geen RI&E hebben opgesteld. In de RI&E moet u alle risico’s in kaart brengen die uw werknemers lopen en maatregelen nemen om deze risico’s tegen te gaan. Volgens de Arbowet is het opstellen van de RI&E verplicht. Het is belangrijk dat u ook voor stagiairs de risico’s in uw organisatie goed in kaart brengt. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Zorg voor een volledige RI&E’.