Afdrachtvermindering onderwijs pas bij diploma

Heeft uw organisatie werknemers in dienst die hun werk combineren met een studie dan gaat er wat veranderen. De afdrachtvermindering onderwijs wordt vanaf volgend jaar namelijk versoberd. Dat staat in het Belastingplan 2013.

26 september 2012 | Door redactie

Door bezuinigingen van het kabinet wordt de afdrachtvermindering voor varianten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en werkend leren op hbo-niveau lager. Wel komt er een aanvullende afdrachtvermindering, die u pas kunt toepassen als uw werknemer het diploma voor de volledige opleiding heeft behaald. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende afdrachtvermindering moet u het afschrift van het behaalde diploma bewaren in uw loonadministratie. Overigens gaat de aanvullende afdrachtvermindering ook gelden voor bestaande gevallen. Een gevolg van deze maatregel is dat de afdrachtvermindering onderwijs die u als werkgever tijdens de opleiding kunt toepassen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau wordt verlaagd. Het voorstel moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Wijzigingen mogelijk al in studiejaar 2013-2014 van kracht

De meeste wijzigingen in de regeling voor de afdrachtvermindering onderwijs worden naar verwachting met ingang van het studiejaar 2013-2014 van kracht. Een aantal veranderingen in de afdrachtvermindering onderwijs:

  • De afdrachtvermindering voor werknemers die de beroepspraktijkvorming volgen van de BBL wordt € 2.340 per kalenderjaar (2012: € 2.753 per kalenderjaar).
  • Voor werknemers die werk doen in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat de afdrachtvermindering omlaag naar € 2.450 per studiejaar (nu is dat nog € 2.753 per kalenderjaar).
  • Er komt een aanvullende afdrachtvermindering van € 350 voor een diploma dat is behaald door een werknemer die de beroepspraktijkvorming van de BBL volgt. Ook komt er een aanvullende afdrachtvermindering van € 240 voor een diploma dat is behaald door een werknemer die werk doet in het kader van een initiële opleiding in het hbo.
  • De afdrachtvermindering startkwalificatie (2012: € 3.337) vervalt, net als het toetsloon voor werknemers onder de 25 jaar en werkend leren op hbo-niveau.
  • Voor promovendi (aio/oio) en werknemers die een EVC-procedure volgen, geldt de aanscherping van de regels overigens niet, omdat bij deze categorieën werknemers geen sprake is van het volgen van een onderwijsprogramma.