Alle HR-maatregelen voor 2014 op een rijtje

Nu het nieuwe jaar er weer aankomt, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle wetswijzigingen die voor 2014 gepland staan. Waarschijnlijk zijn de onderstaande maatregelen voor u niet nieuw en heeft u voor sommige wetswijzigingen al de nodige acties ondernomen. Voor de zekerheid zet HR Rendement de belangrijkste wijzigingen nog eens op een rijtje.

23 december 2013 | Door redactie

Het afgelopen jaar heeft u op de portal van HR Rendement regelmatig kunnen lezen over de hervorming van het ontslagrecht en de invoering van de Participatiewet. Deze wijzigingen treden echter nog niet dit jaar in werking, maar in 2015. Ook de definitieve invoering van de werkkostenregeling is een jaar uitgesteld. U kunt volgend jaar dus nog gewoon de ‘oude’ regels voor vergoedingen en verstrekkingen blijven hanteren.

Wetswijzigingen in 2014

De onderstaande wetswijzigingen treden al wel per 2014 in werking:

  • Per 1 juli 2014 hebben werknemers na twee jaar dienstverband al recht op een vast contract. Ook mag u straks geen proeftijd meer opnemen in een contract dat een half jaar of korter duurt en is het afspreken van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten verboden. Meer over deze maatregelen kunt u lezen in het bericht ‘Wet Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer’.
  • Per 1 januari 2014 is de hoogte van de Ziektewet- en WGA-premie voor middelgrote en grote werkgevers (deels) afhankelijk van de instroom van hun (ex-)werknemers in deze uitkeringen. Over deze wijzigingen kunt u meer lezen in het dossier ‘Alles over de wijziging van de Ziektewet’ dat in november bij abonnees op de mat is gevallen. 
  • Per 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Wat deze regeling precies inhoudt, kunt u lezen in het bericht ‘Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd’.
  • De stamrechtvrijstelling bij het uitbetalen van een ontslagvergoeding vervalt.  Hierdoor moeten werknemers direct inkomstenbelasting betalen over hun ontslagvergoeding.
  • Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Over deze premiekorting heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Twee jaar premiekorting voor jongere werknemer’.
  • Een tewerkstellingsvergunning voor werknemers van buiten de Europese Unie die in Nederland gaan werken, is per 1 januari 2014 nog maar één jaar geldig. Daarnaast wordt de tewerkstellingsvergunning in de loop van 2014 vervangen door een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Hierover kunt u meer lezen in het bericht ‘Gecombineerde vergunning door Eerste Kamer’. Het is per 1 januari 2014 niet meer nodig om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor Roemenen en Bulgaren die in Nederland komen werken.

Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Daarnaast staat voor 2014 op de planning dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden behandelt. Door dit wetsvoorstel moeten werkgevers meer ruimte krijgen om in onderling overleg met hun werknemer afspraken te maken over het opnemen van verlof en het aanpassen van de arbeidsduur.