Arbeids- en rusttijden jonge vakantiekrachten

Neemt uw organisatie jongeren aan om vakantiewerkzaamheden uit te voeren, dan moet u rekening houden met de aangepaste arbeids- en rusttijden die voor deze groep gelden. Let daarom goed op de tijdstippen waarop de jongeren wel en niet mogen werken.

26 juni 2014 | Door redactie

Voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar gelden andere arboregels dan voor de volwassen werknemers in uw organisatie. Zo verschillen de regels voor de arbeids- en rusttijden per leeftijd. In het bericht ‘Speciale arboregels bij vakantiewerk in 2014’ heeft u al kunnen lezen over de verschillende soorten werkzaamheden die jongeren wel en niet mogen uitvoeren.

Voldoende rust tussen twee werkdagen

Houd in de gaten dat jongeren van 13 en 14 jaar niet voor 07.00 uur en niet na 19.00 uur werken. Ze mogen maximaal zeven uur per dag werken (35 uur per week) en maximaal vijf dagen achter elkaar. Ook moeten er tussen twee werkdagen minstens 14 uur rust zitten. Scholieren van 15 jaar werken maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week. Zij mogen tot 21.00 doorwerken en tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur rust zitten. Zo’n scholier mag maximaal 45 uur per week werken en tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur rusttijd zitten.

Boete voor overtreding van de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar mogen maximaal 45 uur per week werken en per vier weken maximaal 160 uur. De jonge vakantiekracht moet minimaal anderhalve dag vrij zijn in iedere week waarin hij werkt. Het is niet toegestaan om te werken tussen 23.00 en 06.00 uur. Overtreedt de werkgever de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd, dan loopt hij het risico op een boete van € 200.
U vindt alle informatie over de arbeidstijden voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar terug in de poster ‘Arbeids- en rusttijden voor jongeren’.