Arbeidskrachten kinderopvang geregistreerd

2 november 2015 | Door redactie

Vanaf mei 2016 moet iedereen die werkzaam is in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in een register worden opgenomen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met een wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO).

Medewerkers van een kinderopvangorganisatie moeten op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen (WKO) beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Hun gegevens zullen vanaf mei 2016 worden opgenomen in het personenregister. De geregistreerde medewerkers zullen continu worden gescreend op strafbare feiten. Dit moet de veiligheid van jonge kinderen vergroten.
Huidige medewerkers  worden sinds 1 januari 2013 al continue gescreend, maar er bestond nog geen lijst van te screenen personen. Daar brengt de wetswijziging verandering in. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Register geldt voor iedereen binnen de kinderopvang

Momenteel zijn er niet altijd actuele of volledige gegevens beschikbaar voor de continue screening. Hierin komt ook verandering, omdat medewerkers zich straks actief moeten inschrijven in het register om werkzaam te blijven binnen de kinderopvang. Vaak zijn er van stagiaires, vrijwilligers (tool), uitzendkrachten en zelfstandigen zelfs helemaal geen gegevens beschikbaar. Zij zullen zich echter ook moeten inschrijven in het register om te kunnen werken in de kinderopvang. Omdat werknemers een VOG (tool) moeten hebben om in het register opgenomen te worden, hoeft u straks niet meer zelf de VOG van uw medewerkers in de administratie te bewaren.