Arbeidstijden in overleg aangepast

In 2007 werd de Arbeidstijdenwet (ATW) vereenvoudigd om werkgevers en werknemers meer mogelijkheden te bieden om de arbeidstijden aan te passen. Uit een evaluatie van de Arbeidstijdenwet door onderzoeksbureau Regioplan blijkt nu dat weinig werkgevers gebruik gemaakt hebben van de verruiming.

11 april 2012 | Door redactie

In 2007 werd de Arbeidstijdenwet vereenvoudigd om werkgevers en werknemers meer ruimte te geven voor maatwerk. Het effect van de vereenvoudigde wetgeving is echter beperkt. Ruim 12% van de werkgevers heeft de arbeidstijden aangepast, maar bij slechts 1% à 2% van het totale aantal bedrijven gaat het om aanpassingen die voor 2007 niet mogelijk waren. Dit komt waarschijnlijk omdat de versoepeling van de Arbeidstijdenwet ervoor heeft gezorgd dat in cao’s meer afspraken zijn gemaakt over de arbeidstijden. Een deel van die aanpassingen was echter ook voor 2007 al mogelijk.

De Arbeidstijdenwet voor 2007

Tot 2007 gold een stelsel met twee normen: de standaardnormen en een aanvullend pakket met ruimere normen. Het aanvullende pakket mocht alleen gebruikt worden als de bonden in  de sector of de ondernemingsraad daarvoor toestemming gaven. Die voorwaarde is komen te vervallen. Hierdoor is het voor werkgevers makkelijker geworden om in overleg met werknemers gebruik te maken van de ruimere normen uit het aanvullende pakket.