Arbowet aangepast voor thuiswerkers

3 oktober 2011 | Door redactie

Thuiswerken mag dan 'hot' zijn, werkgevers zitten ermee in hun maag. Want zij moeten wel kunnen garanderen dat werknemers die thuis werken dat onder dezelfde arbeidsomstandigheden doen als hun collega’s op kantoor. Dus netjes aan een goed bureau en op een goede stoel en in de juiste afstelling. Omdat deze eisen thuis werken in de weg kunnen staan, wil minister Kamp de Arbowet aanpassen.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels voor thuiswerken minder strikt maken, zodat de arbowetgeving thuiswerken niet in de weg staat. Op dit moment is de Arbowet nog te weinig afgestemd op plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dat moet veranderen. Steeds vaker werken werknemers één of meerdere dagen per week op een andere plek dan kantoor. Ze gebruiken daarvoor laptops, iPad’s en smartphones. Daarmee hoeven zij niet altijd thuis aan een bureau te zitten, maar kunnen zij ook onderweg werken. De Arbowet houdt nu geen rekening met dit soort omstandigheden.

Eisen aan de thuiswerkplek

Zijn er in uw organisatie werknemers die thuiswerken, dan is het volgens de huidige Arbowet belangrijk dat uw werkgever voldoet aan de zorgplicht. Dit betekent dat de werknemers op de hoogte moeten zijn gesteld (liefst schriftelijk) van de arboregels bij thuiswerken. Daarnaast moet uw werkgever zorgen voor een goede werkplek. Die bestaat volgens de huidige Arbowet uit een goede stoel, tafel en verlichting. Als een werknemer die zelf niet heeft, moet uw werkgever hiervoor zorgen. Voor de werkplek van werknemers die werken met beeldschermen en computers, gelden dezelfde vereisten als voor de inrichting op kantoor.