Belastingplan 2015 en nieuwe verlofwet definitief

De senatoren van de Eerste Kamer hebben het kort voor het kerstreces nog even heel druk gehad. Onlangs namen ze onder meer het Belastingplan 2015 en de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aan. De meeste maatregelen uit deze wetten worden al per 1 januari 2015 van kracht.

17 december 2014 | Door redactie

Het Belastingplan 2015 is op 16 december 2014 officieel door de Eerste Kamer afgehamerd. Dat betekent dat met ingang van 2015 onder meer de volgende maatregelen van kracht worden:

  • de hervorming van de werkkostenregeling, waarover u onder meer al kon lezen in het bericht ‘Wijzigingen WKR uitgewerkt in Belastingplan’.
  • de herinvoering van de 80%-regeling voor nog aanwezige levensloopaanspraken, werknemers hoeven bij opname van hun gehele tegoed over slechts 80% het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013 belasting te betalen;
  • de hervorming van de gebruikelijkloonregeling, waarbij het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ wordt vervangen door ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ en de doelmatigheidsmarge naar 25% gaat.

Al deze maatregelen waren in november al in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 opgenomen, ook al waren ze toen formeel nog niet definitief.

Nieuwe maatregelen WAZO en WAA per 1 januari 2015

De Eerste Kamer nam ook de wetswijziging van de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) aan. Hierover las u eerder al in het bericht ‘Nieuwe verlofregels goedgekeurd door Kamer’. De meeste van deze maatregelen treden al per 1 januari 2015 in werking. Alleen de veranderingen van de doelgroep van en noodzaak voor kort- en langdurend zorgverlof gaan pas per 1 juli 2015 in.