Bevallingsverlof straks in deeltijd opnemen

Werkneemsters die bevallen zijn, krijgen zes weken na de bevalling het recht om hun bevallingsverlof flexibel op te nemen. Ze mogen dit verlof dan over 30 weken spreiden. Dit blijkt uit een amendement dat is ingediend bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

23 oktober 2014 | Door redactie

Op dit moment heeft een werkneemster na haar bevalling recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ze moet dit verlof in voltijd opnemen. Straks kan een werkneemster na zes weken voltijd bevallingsverlof ervoor kiezen om het resterende verlof in deeltijd op te nemen. De totale verlofduur blijft dan hetzelfde, alleen neemt de werkneemster het op over een langere periode. Het verlof kan worden uitgespreid over een periode van 30 weken. Deze periode gaat in op de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld.
De werkneemster moet het verzoek om haar bevallingsverlof flexibel in te zetten straks uiterlijk drie weken na de bevalling bij u indienen. U moet hier dan binnen twee weken op reageren. U kunt zo’n verzoek alleen afwijzen als u hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft.

Werkneemster verschijnt eerder op het werk

Het voorstel is bedoeld om werkneemsters zelf te laten bepalen hoe zij werk en zorgtaken na de bevalling met elkaar willen combineren. Voor u heeft dit als voordeel dat de werkneemster – als zij dit wil – weer eerder op het werk verschijnt. Vanwege medische redenen blijft de werkneemster wel verplicht om de eerste zes weken na de bevalling voltijdverlof op te nemen.

Precieze ingangsdatum is nog onduidelijk

De maatregel is een onderdeel van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels’ heeft de Tweede Kamer hier onlangs mee ingestemd. Het wetsvoorstel moet nog wel langs de Eerste Kamer. De precieze ingangsdatum van de maatregelen is nog onduidelijk.