Boetes 2013 voor overtredingen van de Arbowet

Per 1 januari 2013 zijn de nieuwe boetebedragen ingegaan voor overtredingen van de Arbowetgeving. Het overzicht van de boetenormbedragen voor de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbeidstijdenwet is in de Staatscourant gepubliceerd. Afhankelijk van de hoeveelheid werknemers in de organisatie, de ernst van de overtreding en de herhaling van overtredingen kan zo’n boete flink oplopen.

31 januari 2013 | Door redactie

Bij het niet naleven of overtreden van de Arbowetgeving krijgt uw organisatie mogelijk een boete opgelegd. De boetenormbedragen voor de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling zijn terug te vinden in de Staatscourant. De wet onderscheidt zeven categorieën oplopende normbedragen. Het 1e normbedrag is € 340 en het 7e is € 13.500. Het uitgangspunt van deze bedragen is een organisatie met 500 of meer werknemers. Kleinere ondernemingen betalen een percentage van het normbedrag. Organisaties met 40 tot 100 werknemers betalen bijvoorbeeld 50%.

Hogere boete bij zware overtreding Arbowet

De boete is ook afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bij een zogenoemde zware overtreding wordt het normbedrag vermenigvuldigd met twee. Een zware overtreding is bijvoorbeeld het plaatsonafhankelijk werken met gevaarlijke stoffen die niet zijn toegestaan.
Ook voor de Arbeidstijdenwet is een tarieflijst met boetebedragen beschikbaar. In de tabel vindt u een aantal voorbeelden van de boetenormbedragen die bij specifieke overtredingen horen.

Boetenormbedragen Arbeidstijdenwet