Check eenvoudig de registratieplicht

Sinds 1 juli 2012 zijn alle organisaties die zich bezighouden met het tegen een vergoeding ter beschikking stellen van personeel verplicht om zich te registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op de website van de KvK kunt u sinds kort eenvoudig controleren of het uitzend-, detacherings- of payrollbureau waarmee u samenwerkt op een juiste manier in het Handelsregister staat.

16 augustus 2012 | Door redactie

In het bericht ‘Registratieplicht aangenomen door de Eerste Kamer’ heeft u eerder kunnen lezen dat de registratieplicht voor uitzendbureaus sinds 1 juli 2012 een feit is. Als inlener kunt u een boete krijgen als u met een uitzend-, detacherings- of payrollbureau werkt dat niet aan deze verplichting voldoet. Onlangs heeft de KvK een tool – de WAADI-check – ontwikkeld waarmee u kunt zien of het bureau waarvan u personeel inleent met een correcte beschrijving is geregistreerd in het Handelsregister. Om de registratieplicht te controleren, heeft u het KvK-nummer nodig van het bureau dat personeel uitleent. Vervolgens krijgt u meteen te zien of dit bureau geregistreerd is als een organisatie die personeel ter beschikking stelt.

Registratieplicht geldt niet bij collegiale dienstverlening

De registratieplicht geldt voor alle werkgevers die tegen een vergoeding personeel ter beschikking stellen aan een andere werkgever om daar onder zijn toezicht werk te verrichten. De registratieplicht geldt niet voor collegiale dienstverlening. Werkgevers die zonder winstoogmerk personeel ter beschikking stellen aan een andere werkgever hoeven hier dus niet aan te voldoen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij re-integratie via detachering bij een andere werkgever. Ook hoeft een werkgever niet aan de registratieplicht te voldoen als hij binnen de eigen organisatie (bij bijvoorbeeld een andere vestiging) personeel ter beschikking stelt. Ook geldt de registratieplicht niet voor werkgevers die personeel ter beschikking stellen op basis van een overeenkomst van opdracht.