Chronisch zieke inschakelen

Nu het deze week ‘de week van de chronisch zieken’ is, is het goed om eens na te denken welke rol mensen met een chronische ziekte in uw organisatie kunnen spelen. Want hoewel zij ziek of gehandicapt zijn, wil dit niet zeggen dat zij niet kunnen werken.

12 november 2010 | Door redactie

Mensen met een chronische ziekte kunnen vaak nog van alles doen, eventueel met enkele kleine aanpassingen. Hierbij kunt u denken aan aangepaste werktijden (kortere werkdagen), langere pauzes en aanpassingen aan de werkplek. Bovendien krijgt u allerlei subsidies waardoor het aantrekkelijk is om een chronisch zieke aan te nemen. En in de praktijk zijn er veel chronisch zieken die vrijwilligerswerk doen.

Subsidie chronische ziekte

Veel organisaties vinden het spannend om een werknemer aan te nemen met een chronische ziekte of handicap. Dat snapt UWV WERKbedrijf en daarom kunt u daar terecht voor ondersteuning en advies, ook over regelingen als de no-riskpolis, proefplaatsing, premiekorting en werkplekaanpassingen.