Collectieve ziekmelding bij Ziektewetuitkering

Als een werknemer ziek wordt en recht heeft op een Ziektewetuitkering moet u hem uiterlijk op de vierde ziektedag ziek melden bij UWV. Binnenkort komt daar wellicht verandering in! In een wetsvoorstel van demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt hij voor om deze termijn in bepaalde gevallen te verlengen tot zes weken om werkgevers de mogelijkheid te geven meerdere zieke werknemers tegelijk ziek te melden.

6 juli 2010 | Door redactie

Normaal moet u een werknemer die ziek wordt uiterlijk in de 42e ziekteweek ziek melden bij UWV. Maar voor een werknemer die recht heeft op een Ziektewetuitkering moet u die melding uiterlijk op de vierde ziektedag doen. Vooral bij grotere ondernemingen kan dat tot veel rompslomp leiden. Daarom heeft Donner voorgesteld om de termijn van vier dagen in sommige gevallen te verlengen tot zes weken. Hierdoor kunnen werkgevers bijvoorbeeld eens per maand collectief aangifte doen bij UWV van de zieken die onder de regeling vallen. Donner doelt in het voorstel op werknemers die ziek worden door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. Ook werknemers die recht hebben op een no-riskpolis vallen onder de voorgestelde regeling. De termijn voor het doen van een herstelmelding als de werknemer weer beter is blijft twee dagen. Er geldt een uitzondering als u door de termijn van zes weken de werknemer nog niet heeft ziek gemeld: dan mag u de herstelmelding gelijk doen met de ziekmelding.

Breder wetsvoorstel

Het voorstel voor een collectieve ziekmelding staat in een wetsvoorstel (pdf) dat Donner onlangs heeft ingediend met diverse maatregelen voor de harmonisatie van wetten waar UWV mee te maken heeft. Het voorstel ligt op dit moment op het bordje van de Tweede Kamer.