Europese ondernemingsraden meer invloed

Europese ondernemingsraden moeten meer bevoegdheden krijgen. Dit zegt Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een wetsvoorstel voor een wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het doel van het voorstel is om de effectiviteit van de raden te verbeteren.

28 maart 2011 | Door redactie

De wijzigingen in de Wet op de Europese ondernemingsraden zijn het gevolg van aanpassingen in de Europese richtlijn. Door de aanpassingen en het wetsvoorstel moeten de Europese ondernemingsraden meer bevoegdheden krijgen.
In het voorstel beschrijft de minister over welke onderwerpen de Europese ondernemingsraden moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd. Daarnaast benadrukt hij dat de bestuurder op tijd de raad moet betrekken bij zijn voorgenomen plannen. Ook moet er bij belangrijke veranderingen in de bedrijfsstructuur verplicht worden onderhandeld over een nieuwe Europese ondernemingsraadovereenkomst.

Inbreng over grensoverschrijdende zaken

De Wet op de Europese ondernemingsraden geldt voor organisaties met vestigingen in meerdere EU-lidstaten. Het gaat dan om organisaties met minstens duizend werknemers in de lidstaten en minstens 150 werknemers in minstens twee verschillende lidstaten. Het doel van de Europese ondernemingsraden is om te zorgen dat werknemers door hun bestuurder goed geïnformeerd worden en hun inbreng kunnen geven over grensoverschrijdende zaken in de organisatie.