Geen maximale aftrek per dag voor studiereis

12 september 2013 | Door redactie

Hoe een werkgever of een medewerker fiscaal moet omgaan met de kosten van een opleiding, training of studiereis hangt af van de vraag of die opleiding in het kader van de dienstbetrekking wordt gevolgd. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën laten weten in antwoord op Kamervragen over studiereizen naar het buitenland.

Staatssecretaris Weekers vindt het niet nodig om de belastingvoordelen voor studiereizen naar het buitenland te beperken, bijvoorbeeld door een maximale aftrek per dag in te voeren of de aftrek te beperken tot les-, college- of instellingscollegegeld. Dat heeft hij laten weten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over studiereizen naar het buitenland (pdf). Als een cursus of opleiding in het buitenland wordt georganiseerd, betekent dat niet per definitie dat de opleiding een onzakelijk karakter heeft, aldus Weekers. Zeker bij grote organisaties met vestigingen verspreid over de wereld is het niet ongebruikelijk om een cursus in het buitenland te organiseren.

Zakelijkheid van studiereis is doorslaggevend

Of een onbelaste verstrekking of vergoeding mogelijk is, hangt af van de zakelijkheid van de studiereis. Volgt de werknemer de cursus of opleiding in het kader van de dienstbetrekking, dan kan de werkgever deze in principe onbelast verstrekken of de kosten daarvan onbelast vergoeden. Hetzelfde geldt voor de reis- en verblijfskosten. Heeft de studiereis overwegend een privékarakter, dan moet het voordeel als loon in natura worden belast.
Volgt een werknemer een opleiding die niet door de werkgever wordt vergoed, dan kan de medewerker deze onder voorwaarden als scholingsuitgaven opvoeren in de inkomstenbelasting. Voor de persoonsgebonden aftrek geldt dat de reis- en verblijfskosten niet mogen worden afgetrokken.