Google past Europese privacyvoorwaarden aan

27 december 2018 | Door redactie

Google past de privacyregels en gebruiksvoorwaarden aan om aan de nieuwe privacywet te voldoen. Deze veranderingen zullen per 22 januari 2019 van kracht worden. In het nieuwe privacybeleid wordt bekend gemaakt dat Google Ireland Limited de verwerkingsverantwoordelijke wordt voor de data van Europese gebruikers.

Om aan de Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, verandert Google de privacyregels en gebruiksvoorwaarden. Deze worden per 22 januari 2019 van kracht. De eerste en grootste verandering in het nieuwe privacybeleid van Google is dat Google Ireland Limited de serviceprovider wordt voor Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Dit houdt in dat Google Ireland Limited de gegevensbeheerder voor gebruikersinformatie wordt. Per 22 januari 2019 kunnen Europese autoriteiten data opvragen bij Google Ireland Limited.

Lokale rechtbanken en lokaal recht

Ook zijn de servicevoorwaarden gewijzigd. Zo is het recht van Californië bij geschillen niet langer geldig, maar zijn de lokale rechtbanken en het lokaal recht toonaangevend. Vanaf 22 januari 2019 is de wetgeving van het land waar u woonachtig bent van toepassing. Wanneer er sprake is van geschillen zullen deze worden voorgelegd aan de rechtbanken in het land waar u woont.
Naast deze wijzigingen zijn er ook kleinere aanpassingen. Zo kunnen overheidsinstanties bepaalde data opvragen.